دانلود با موضوع :نمره گذاری پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا

مشخصات فایل دانلودی: عنوان : نمره گذاری پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا دسته بندی: روان شناسی تگ و نشانه گذاری شده: نمره گذاری سازگاری اجتماعی,نمره گذاری کالیفرنیا,سازگاری اجتماعی کالیفرنیا,پرسشنامه سازگاری اجتماعی نحوه دانلود فایل نمره گذاری پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا در کادر پایینی روی کادر آبی دانلود کلیک کرده و به فروشگاه مربوطه منتقل شوید و اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :نمره گذاری پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا[…]

موضوع دانلود : پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا – پرسشنامه سازگاری اجتماعی,سازگاری اجتماعی کالیفرنیا

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا اين آزمون نيمرخ سازگاري فردي و اجتماعي فرد را اندازه گيري مي کند و توسط ثورپ، کلارک و نيکز در سال ۱۹۳براي اولين بار منتشر شد و در سال ۱۹۵۳ مورد تجديد نظر و بازنگري قرار گرفت.روش نمره گذاری پاسخ گویی به ۹۰ سوال خرده آزمون سازگاری اجتماعی شخصیت کالیفرنیا به اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا – پرسشنامه سازگاری اجتماعی,سازگاری اجتماعی کالیفرنیا[…]