دانلود با موضوع :دانلود فایل صوتی مبانی هنر فلسفه

دانلود فایل صوتی مبانی هنر فلسفه کتاب مبانی فلسفه هنر اثری از آن شپرد و ترجمه علی رامین است.چه چیز تابلوی ونوس بوتیچلی را زیبا می سازد؟ آیا می توانیم در بحث درباره ی آثار هنری از معنی و صدق سخن گوییم؟ آیا آگاهی از قصد هنرمند یا پدید آورنده برای درک یک اثر هنری اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :دانلود فایل صوتی مبانی هنر فلسفه[…]

مجموعه طرحهای وکتور اسلیمی مجموعه ۲۵

مجموعه طرحهای وکتور اسلیمی مجموعه ۲۵ این مجموعه شامل ۱ طرح بوده و با فورمت های وکتور ( آی آ ) برنامه ( ایلوسترایتور) و فورمت ( پی دی اف ) که میتوانید آن را در اغلب نرم افزار های گرافیکی باز نمایید از جمله در فتوشاپ با کیفیت ۳۰۰ دی پی آی . همچنین اطلاعت بیشتر دربارهمجموعه طرحهای وکتور اسلیمی مجموعه ۲۵[…]

عنوان فایل : طرح وکتور PDF نرد تخت

طرح وکتور PDF نرد تخت طرح با فورمت وکتور PDF قابل استفاده در اغلب محیط های گرافیکی. قابل استفاده برای دستگاه اسکرول ساو و لیزر. ضمنا ۴ عکس مختلف از زوایای متفاوت نرد تخت تولید شده به همراه فایل اصلی تقدیم گردیده با فورمت jpeg و ۱۰۰ DPI  دقت… جزئیات بیشتر / دانلود

موضوع دانلود : طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۲ –

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۲ این مجموعه شامل ۵ طرح طبق فایل نمایشی میباشد، این طرح با کیفیت بسیار بالا و با دو نوع فورمت وکتور تقدیم حضور گردیده اند ، فورمت اول ( ای پی اس ) قابل ویرایش بطور کامل در محیط ایلوسترایتور و فورمت دوم ( پی دی اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۲ –[…]

موضوع دانلود : طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۷ –

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۷ این مجموعه شامل ۱۷ طرح طبق فایل نمایشی میباشد، این طرح با کیفیت بسیار بالا و با دو نوع فورمت وکتور تقدیم حضور گردیده اند ، فورمت اول ( ای پی اس ) قابل ویرایش بطور کامل در محیط ایلوسترایتور و فورمت دوم ( پی دی اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۷ –[…]

موضوع دانلود : طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱ –

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱ این مجموعه شامل ۹ طرح طبق فایل نمایشی میباشد، این طرح با کیفیت بسیار بالا و با دو نوع فورمت وکتور تقدیم حضور گردیده اند ، فورمت اول ( ای پی اس ) قابل ویرایش بطور کامل در محیط ایلوسترایتور و فورمت دوم ( پی دی اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱ –[…]

موضوع دانلود : طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۶ –

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۶ این مجموعه شامل ۴ طرح طبق فایل نمایشی میباشد، این طرح با کیفیت بسیار بالا و با دو نوع فورمت وکتور تقدیم حضور گردیده اند ، فورمت اول ( ای پی اس ) قابل ویرایش بطور کامل در محیط ایلوسترایتور و فورمت دوم ( پی دی اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۶ –[…]

موضوع دانلود : طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۵ –

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۵ این مجموعه شامل ۴ طرح طبق فایل نمایشی میباشد، این طرح با کیفیت بسیار بالا و با دو نوع فورمت وکتور تقدیم حضور گردیده اند ، فورمت اول ( ای پی اس ) قابل ویرایش بطور کامل در محیط ایلوسترایتور و فورمت دوم ( پی دی اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۵ –[…]

موضوع دانلود : طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۴ –

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۴ این مجموعه شامل ۴ طرح طبق فایل نمایشی میباشد، این طرح با کیفیت بسیار بالا و با دو نوع فورمت وکتور تقدیم حضور گردیده اند ، فورمت اول ( ای پی اس ) قابل ویرایش بطور کامل در محیط ایلوسترایتور و فورمت دوم ( پی دی اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۴ –[…]

موضوع دانلود : طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۳ –

طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۳ این مجموعه شامل ۴ طرح طبق فایل نمایشی میباشد، این طرح با کیفیت بسیار بالا و با دو نوع فورمت وکتور تقدیم حضور گردیده اند ، فورمت اول ( ای پی اس ) قابل ویرایش بطور کامل در محیط ایلوسترایتور و فورمت دوم ( پی دی اطلاعت بیشتر دربارهموضوع دانلود : طرحهای لیبل و کادر بندی اسلیمی مجموعه شماره ۱۳ –[…]