دانلود با موضوع :مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری…

مشخصات فایل دانلودی: عنوان : مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری… دسته بندی: سایر رشته های هنر تگ و نشانه گذاری شده: مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب,قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری,دانلود پایان نامه,word نحوه دانلود فایل مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری… در کادر پایینی روی کادر آبی دانلود کلیک کرده اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری…[…]

دانلود با موضوع :مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی…

مشخصات فایل دانلودی: عنوان : مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی… دسته بندی: سایر رشته های هنر تگ و نشانه گذاری شده: مطالعه تطبیقی واژه مَلَک,قرآن کریم و تصویر فرشته,شاهنامه طهماسبی,word,دانلود پایان نامه نحوه دانلود فایل مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی…[…]

دانلود با موضوع :مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران..

مشخصات فایل دانلودی: عنوان : مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران.. دسته بندی: سایر رشته های هنر تگ و نشانه گذاری شده: مطالعه و شناخت تایپوگرافی,طراحی جلد کتابها ی سیاسی,اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران,word,دانلود پایان نامه نحوه دانلود فایل مطالعه و شناخت تایپوگرافی اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابها ی سیاسی و اجتماعی دهه ۷۰ و ۸۰ ایران..[…]

دانلود با موضوع :مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی….

مشخصات فایل دانلودی: عنوان : مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی…. دسته بندی: سایر رشته های هنر تگ و نشانه گذاری شده: مطالعه جامعه شناختی,شکل گیری سلیقه هنری,تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی,دانلود پایان اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی….[…]

دانلود با موضوع :مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی…

مشخصات فایل دانلودی: عنوان : مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی… دسته بندی: سایر رشته های هنر تگ و نشانه گذاری شده: مطالعه تطبیقی عنصر نور,هاله مقدس و نگارگری,مانویان و هنر اسلامی,word,دانلود پایان نامه نحوه دانلود فایل مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی…[…]

دانلود با موضوع :معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی…

مشخصات فایل دانلودی: عنوان : معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی… دسته بندی: سایر رشته های هنر تگ و نشانه گذاری شده: معنا و معنویت رنگ و نور,آثار پنج نگارگر شاخص,تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی,word,دانلود پایان نامه نحوه دانلود فایل معنا و اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تأکید بر مضامین عرفانی و مذهبی…[…]

دانلود با موضوع :بررسي قالي‌هاي طرح درختي در موزه‌ آستان قدس رضوي….

بررسي قالي‌هاي طرح درختي در موزه‌ آستان قدس رضوي…. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول- كليات طرح تحقيق..۱ مقدمه…۲ ۱-۲- تعريف، بيان ضرورت و اهميت مسئله‌ي پژوهش.. ۳ ۱-۳- سابقه، پيشينه و ادبيات نظري پژوهش… ۴ ۱-۴- پرسش‌هاي پژوهش..۷ ۱-۵- فرضيه‌هاي پژوهش…۷ ۱-۶- اهداف و ارزش نظري پژوهش…………….. ۷ ۱-۷- روش‌ها و فنون اجرايي پژوهش…………… اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :بررسي قالي‌هاي طرح درختي در موزه‌ آستان قدس رضوي….[…]

دانلود با موضوع :تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک….

تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک…. چکیده موضوع این پژوهش تحلیل محتوای صفحات دینی فیس بوک است و طی آن تلاش شده است تا با توجه به اهمیت فیس بوک در فضای مجازی و همچنین جایگاه دین در زندگی ساختار صفحات دینی در فضای فیس بوک واکاوی شود. وجود صفحات متعدد دینی این سوال را مطرح اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک….[…]

دانلود با موضوع :تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن )….

تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن )…. چکیده: قرآن کریم را کلامی از سوی خداوند می­دانیم در جهت هدایت انسان. لذا پژوهش­های فراوانی در قالب­های بسیار متنوع در یافتن کنه کلام و ظرافت­ها و اعجاز این کلام قدسی از زمان نزول و تدوین تا کنون اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن )….[…]

دانلود با موضوع :بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار…

بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار…   چکیده هنر دینی با قرن­ها سابقه در ایران در دوره قاجار جای خویش را به هنر مذهبی می­دهد؛ این تغییر بزرگ نه چون همیشه در هنر رسمی و درباری که در هنر عامیانه تجسد می­یابد. تغییر بستر اجتماعی هنر، برخاسته از روح ملتهب دوره­ی قاجار اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :بازتاب مذهب در هنرهای عامیانه نیمه دوم حکومت قاجار…[…]