دانلود با موضوع :سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک

سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک عنوان: سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک قالب بندی: WORD تعداد صفحات: ۶۹ این پروژه در مورد سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک می باشد ، در ۳ فصل آماده ، به صورت تحقیقی ، پژوهشی و عملی بوده و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پروژه جغرافیا در اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :سلنیوم و اصلاح آلودگی آن در خاک[…]

دانلودمقاله امادگی در برابر زلزله

دانلودمقاله امادگی در برابر زلزله مشخصات فایل     نوع فایل: word تعدادصفحات: ۵     چکیده: پیش از آمادگی در مقابله با وقوع زلزله، مورد ارزیابی قرار دهید وقوع زلزله باید وضعیت خانواده ی خود را از نظر و در اسرع وقت نسبت به رفع نقایص اقدام نمایید. باید توجه داشت که در بسیاری اطلاعت بیشتر دربارهدانلودمقاله امادگی در برابر زلزله[…]

دانلود با موضوع :پایان نامه مرمريت

پایان نامه مرمريت مقدمه : مرمريت يك سنگ دگرگوني به شمار‌مي‌رود كه طيّ ميليون‌ها سال تحمّل فشار و حرارت بوجود آمده است. از بقاياي معادن قديمي كه دركردستان يافت مي‌شود. يك معدن مرمريت نيز وجود دارد كه شايد قدمتي بيش از ۵۰۰ سال داشته باشد. نياز امروزه جوامع بشري به اين گونه‌ سنگ‌هاي تزئيني باعث اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :پایان نامه مرمريت[…]

دانلود با موضوع :پایان نامه نجوم ۱۲۰

پایان نامه نجوم ۱۲۰ مقدمه نجوممطالعه مواد ومقدمه‌اي است درباره فرآيند بوجود آمدن آنچه در آنسوي جو زمين است که اين جهان ،آسمان و گوي آسمان را از اتمهاي کوچک تا گيتي وسيع شامل مي‌شود. منجماناجرامآسماني مانندسيارات ،ستاره‌ها ،ستاره‌هاي دنباله دار،کهکشانها ،سحابيها و موادبين کهکشانها را مطالعه مي‌کنند. براي اينکه چگونگي تشکيل شدن ، چگونگي اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :پایان نامه نجوم ۱۲۰[…]

دانلود با موضوع :پایان نامه حوزه آبخيز رودخانه بيرجند ۱۵۳ ص

پایان نامه حوزه آبخيز رودخانه بيرجند ۱۵۳ ص ۱ـ۱ طرح مسأله حوزه آبخيز رودخانه بيرجند در استان خراسان جنوبي قرار گرفته است. اين رودخانه از ارتفاعات شرق بيرجند سرچشمه گرفته و بعد از عبور از شهر بيرجند به سمت غرب جريان مي‌يابند و بعد از پيوستن چندين رودخانه ديگر به آن با نام رود شور اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :پایان نامه حوزه آبخيز رودخانه بيرجند ۱۵۳ ص[…]

دانلود با موضوع :پایان نامه زمين شناسي و كاني سازي لاتريت ناحيه بلبلوئيه كرمان

پایان نامه زمين شناسي و كاني سازي لاتريت ناحيه بلبلوئيه كرمان فصل اوّل موقعيت جغرافيائي منطقه   فصل اول ۱-۱موقعيت جغرافيايي منطقه محدوده مورد مطالعه بخش شمال باختري از نقشه كرمان ۰۰۰/۲۵۰/۱ كرمان مي باشد و بخش اعظم نقشه حرجند[۱] را در بر مي گيرد. و داراي مختصات جغرافيايي به شرح زير است: طول خاوري اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :پایان نامه زمين شناسي و كاني سازي لاتريت ناحيه بلبلوئيه كرمان[…]

دانلود با موضوع :پایان نامه سد اروك ۱۴۰ ص

پایان نامه سد اروك ۱۴۰ ص فهرست مطالب عنوان چکيده فصل اول – کليات ۱-۱- مقدمه ۱-۲- اهداف و اهميت موضوع ۱-۳- مختصات جغرافيايي ساختگاه سد ۱-۴- مشخصات فني ۱-۵- راههاي دسترسي به سد ۱-۶- بررسي آب و هوايي منطقه و محل پروژه ۱-۷- مطالعات و بررسي هاي قبلي ۱-۸- روش مطالعه ۱-۸-۱- مطالعات زمين اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :پایان نامه سد اروك ۱۴۰ ص[…]

دانلود با موضوع :پایان نامه سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك

پایان نامه سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك مقدمه: اولين اطلاعات ثبت شده در اين مورد توسط ماركو پولو در سال ۱۲۹۵ ميلادي بوده است كه در مناطق غربي چين ونزديك تبت و مغولستان حيواناتش بعد از چراي گياهان آن منطقه شروع به تلو خوردن مي‌نمودند كه امروزه مي‌دانيم ناشي سميت حاد سلنيومي‌بوده است. اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :پایان نامه سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك[…]

دانلود با موضوع :پایان نامه سنگ

پایان نامه سنگ مقدمه موضوع مكانيك سنگ از سال ۱۹۵۰شروع شد وبرپا يه فيزيك سنگها وبتدريج در سال ۱۹۶۰ مكانيك سنگ يعني عكس المعل سنگ در برابر نيروهايي كه به آن اعمال مي شود كه اين نيروهامي توانند بر اثرعمليات انساني بوجودآيند. مكانيك سنگ در رنجي ازكليه ي علوم مهندسي كار برددارد.ازجمله مهندسي پي نيروگاهاي اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :پایان نامه سنگ[…]

دانلود با موضوع :پایانه نامه کاني سازي طلا در ليستونيتهاي ايران مرکزي ۱۹ص

پایانه نامه کاني سازي طلا در ليستونيتهاي ايران مرکزي ۱۹ص چکيده سنگهاي اولترامافيک سازنده افيوليتها در اثر هجوم سيالات گرمابي حاوي CO2تحت تاثير فرآيند کربناته شدن تبديل به ليستونيت مي شوند. ليستونيتها با مجموعه کانيائي عمومي کوارتز و کربناتهاي حاويMg- Fe- Caمشخص هستند. از چند دهه گذشته در افيوليتهاي جهان، کاني سازي طلا در هميافتي اطلاعت بیشتر دربارهدانلود با موضوع :پایانه نامه کاني سازي طلا در ليستونيتهاي ايران مرکزي ۱۹ص[…]