كنترل و هماهنگي ۳۷ صفحه pdf یا word

كنترل و هماهنگي ۳۷ صفحه

كنترل و هماهنگي 37 صفحه

كنترل و هماهنگي ۳۷ صفحه

كنترل وهماهنگيمفاهيم كليدي
جريان(نمودار)بررسي ها(كنترل ونظارت )سازمانيبودجهمديريت بوسيله تبعيض (استثناء): اهداف آموزشي(فراگيري)برقرار كردن (بنانهادن) معيارهااندازه گيري اجراي كار:نظارت و هماهنگي جريانات اساسي (ماده)حمل ونقل كالا و دريافت:انبار(نظارت انبارگرداني)جابجايي توزيع (فيزيكي)نظارت و هماهنگي درون واحدي( كنترل وهماهنگي ادارات داخلي)مسائل انساني در كنترل (مشكلات مربوط به كنترل انسان)شكل واكنش به نظارتمرجع ها (ريفرنس)
بعد از…

۱۰۰ متخصص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *